Napaka
  • XML Parsing Error at 1:281. Error 9: Invalid character

Kapitan Phillips - (Captain Phillips)

natisni PDF

Share

captainphillips-00-lPo resni?nih dogodkih kapitana Richarda Phillipsa, ki je doivel napad somalijskih piratov na tovorno ladjo Maersk Alabama. Vrhunski triler, v glavni vlogi kapitana pa spet odli?ni Tom Hanks.

Kapitan Phillips je ve?plastna tudija o ugrabitvi amerike ladje Maersk Alabama, ki so jo leta 2009 napadli somalijski pirati. Skozi svojstvene le?e reiserja Paula Greengrassa  je to hkrati triler, ob katerem se nam pove?a sr?ni utrip, in kompleksen portret netetih vplivov globalizacije. Film se osredoto?a na odnos med kapitanom Alabame Richardom Phillipsom (dvakratni oskarjevec Tom Hanks) in kapitanom somalijskih piratov Musom (Barkhad Abdi), ki ga vzame za talca. Phillips in Muse se tr?enju ne moreta izogniti, ko se Muse s svojo ekipo odlo?i zavzeti  Phillipsovo neoboroeno ladjo. V spopadu, ki sledi in se odvija slabih 200 kilometrov stran od somalijske obale, sta oba moa prepu?ena na milost in nemilost silam, ki jih ne moreta nadzirati.

Reiser Paul Greengrass v filmu ne izrisuje le ?ustvene zgodbe o somalijskih piratih, ki za talca vzamejo amerikega pomorskega kapitana, ampak razkriva podtalne ekonomske razloge, ki so sproili niz dogodkov. V soo?enju med Phillipsom in obupanimi somalijskimi pirati Greengrass razgalja razkol med dobi?konosno plimo in oseko mednarodne trgovine, in tistimi, ki so ujeti zunaj nje. V zadnjem desetletju se je veliko dobrih filmov ukvarjalo s problematiko nacionalne varnosti in terorizma, elel pa sem si, da bi se s tem filmom lotili irega konflikta v naem svetu konflikta med tistimi, ki imajo, in tistimi, ki nimajo, pravi Greengrass. Soo?enje med Phillipsom, ki je del toka svetovnega gospodarstva, in pirati, ki to niso. To se mi je zdelo nekaj novega, progresivnega. Obra?un med Phillipsom in Musom je napet obra?un na odprtem morju, ki pa govori tudi o vijih silah, ki oblikujejo na svet. Hotel sem, da naa zgodba ni samo napeta, ampak da nas spodbudi tudi k razmiljanju.
75 odstotkov filma Kapitan Phillips so posneli na morju, kar je predstavljalo velik izziv za celotno ekipo.
Ker je v?asih snemal dokumentarce, Greengrassa e dolgo privla?ijo zgodbe, ki se zakopljejo pod povrje sodobnih dogodkov. O tem pri?ajo tudi filmi, ki jih je reiral, Krvave nedelje o masakru britanske vojske na Severnem Irskem,  United 93 o potnikih letala, ki so se 11. septembra uprli teroristom, do Zelene cone o Iraki vojni. Hkrati se je uveljavil kot inovativni reiser visokooktanskih trilerjev z osveujo?im realizmom, kot sta Bournov ultimat in Bournova premo?. Ti dve vrlini Greengrassov raziskovalni instinkt in mojstrstvo v anru trilerja sta se zdruili v Kapitanu Phillips. Bistvo njegovega pristopa je v odlo?itvi, da ne bo povedal zgodbe, kakrno poznamo iz medijev, ampak veliko bolj pretanjeno, a e vedno povsem pristno. Medtem ko so mediji na primer podrobno poro?ali o reevanju kapitana Phillipsa, ki so ga izpeljali specialci (v filmu jih kar nekaj nastopa, sodelovali pa so tudi kot svetovalci, ekipo Maerska pa sestavlja veliko pravih mornarjev), je o tem, kaj se je dogajalo na krovu Maersk Alabama na za?etku krize, znano bolj malo - namre?, kako je kapitan  Phillips poskual prelisi?iti pirate in ponovno prevzeti nadzor nad ladjo. V tem ?asu je Phillipsova 24-?lanska posadka odigrala klju?no vlogo in to je predstavljeno v Greengrassovem filmu.
Do porasta piratstva ob somalijski obali je med drugim prilo zaradi usihanja tevila rib v somalijskih vodah, kar je bilo posledica pretiranega, industrijskega ribolova. Somalijo je po padcu vojake diktature leta 1991 razdejala dravljanska vojna, ob istem ?asu pa je na tem podro?ju prilo do pove?anja nezakonitega ribolova zaradi zaostritve zakonodaje Evropske unije, ki je flote pognala na nova lovi?a. Somalijsko piratstvo se je za?elo kot odziv na prevelik ribolov s strani tujcev. Nekdanji ribi?i so ugrabljali ladje in zanje zahtevali odkupnino, s ?imer so prili do denarja. Ko je postalo jasno, da gre za dobi?konosno dejavnost, je to pritegnilo vojne kriminalce in pod njihovim vodstvom in z njihovim vplivom je piratstvo postalo organiziran, mednaroden posel. Somalijsko piratstvo je organiziran kriminal, ki je po strukturi resni?no globalen, podpirajo pa ga finan?niki ne le v Afriki, ampak tudi v Evropi in Severni Ameriki. Fantje, ki jih na ?olnih poiljajo, da bi napadli tovorne ladje kot so Muse in njegova ekipa so samo zadnji del dolge in kompleksne verige igralcev, ki nadzirajo ta zelo dobi?konosen posel. efi piratskih konglomeratov lahko ivijo na veliki nogi, in to v dravi, v kateri je rev?ina tako ekstremna, da mladeni?i brez vsakrne perspektive tvegajo vse, da bi okusili ta na?in ivljenja.
V zadnjih dveh desetletjih so pirati torej povzro?ili pravi kaos v komercialnih vodah ob obali Somalije. Od leta 2005 je bilo izpeljanih skoraj sto uspenih ugrabitev, za odkupnine je bilo izpla?anih ve? kot milijardo dolarjev, ivljenja pa je izgubilo veliko nedolnih pomor?akov. Tako kot obi?ajne oblike organiziranega kriminala so tudi pirati del ve?je in sofisticirane mree, ki deluje znotraj rigidne avtoritarne hierarhije. Najniji ?len hierarhije je sestavljen iz 3000 do 5000 piratov. tevilni med njimi so obuboani ribi?i, ki si obupano elijo kakrnegakoli dohodka. Na vrhu hierarhije sedi deset klju?nih hujska?ev s sedeem v Puntlandu, ki zbirajo denar in koordinirajo vsako podrobnost napadov. O teh hujska?ih vemo bore malo; so vplivne osebnosti skupnosti, ki so povezane z bogatimi izseljenci. Uspelo se jim je izogniti prijetju ali sojenjem, hkrati pa so komercialnemu ladjevju zadali veliko kode. Po poro?ilu neprofitne organizacije Oceans Beyond Piracy iz leta 2012 zaradi ugrabitev svetovno gospodarstvo vsako leto ostane brez 18 milijard dolarjev, predvsem zaradi zmanjanja tevila plovb. Kako je piratstvu uspelo zadati tak udarec tej svetovni industriji? In zakaj e naprej cveti? Piratstvo je uspeno, ker je zelo dobro organizirano in bogato financirano s strani investitorjev znotraj in izven Somalije. Lokalni poslovnei v Puntlandu financirajo piratske operacije, pri?akujo?, da se jim bo to poteno obrestovalo. In nobena skrivnost med somalijsko diasporo v Angliji, na Finskem, Nizozemskem in v ZDA ni, da si razdeljujejo piratski denar po neuradnih kanalih. V Harardherju v Somaliji obstaja celo piratska borza klju?no sti?i?e za pirate preko katere posamezniki lahko investirajo v mreo. Navadni Somalci lahko podprejo somalijske pomorske tolpe z denarjem ali orojem in po pla?ilu odkupnine pri?akujejo dividende. Formalizirana narava piratskega financiranja nikakor ne zmanjuje uni?evanja, ki ga piratstvo povzro?a. Pomor?aki imajo zaradi njega telesne in psiholoke travme, njihove aktivnosti zviujejo stroke pomorskega transporta, tam, kjer delujejo, pa onemogo?ajo razcvet turizma. Po drugi strani pa mnogi Somalci v piratih vidijo za?itnike in klju?ne gospodarske darovalce v pogosto obuboanih predelih, v katerih delujejo. Indeks razvoja ljudi Zdruenih narodov ki razvr?a drave glede na to, kakne standarde imajo na podro?ju zdravja, izobrazbe in pogojev ivljenja Somalijo ume?a prakti?no na dno v primerjavi z ostalim svetom. Ve?ina Somalcev na leto zaslui 500 dolarjev ali manj. Prihodek piratov je tudi do 157-krat ve?ji od somalijskega BDP-ja.
TOM HANKS (kapitan Richard Phillips) je edini igralec, ki je v zadnjih petdesetih letih dobil dva oskarja za najboljo vlogo zapored, za Filadelfijo in Forresta Gumpa. Za obe vlogi je dobil tudi zlati globus, kot tudi za nastopa v komediji Velik in za film Brodolom. Posnel je e filme Atlas oblakov, Angeli in demoni, Da Vincijeva ifra, Wilsonova vojna, Morska deklica v New Yorku, Fantov?ina, enska liga, Romanca v Seattlu, Apollo 13, Reevanje vojaka Ryana, Zelena milja, Pot v pogubo, Ujemi me, ?e me lahko, Terminal, Morilci stare gospe, Polarni ekspres, Svet igra? 1,2,3, Volunteers, The Money Pit, Nothing in Common, Punchline, Larry Crowne (pri tem filmu je bil koscenarist, producent in reiser), Ekstremno glasno in neverjetno blizu.
Uspel je s serijo Bosom Buddies.
Leta 1996 je reiral svoj prvi film, That Thing You Do!. Bil je tudi izvrni producent, scenarist, reiser in igralec v seriji Z Zemlje na Luno ter izvrni producent, scenarist in reiser Pe?ice izbranih (Band of Brothers), ki je prejela nagradi emmy in zlati globus za najboljo serijo. V okviru svoje produkcijske hie Playtone je bil izvrni producent serij John Adams in Pacifik, ki sta prejeli nagradi emmy in zlati globus. Bil je tudi izvrni producent televizijske drame Game Change.
Reiser PAUL GREENGRASS je za reijo filma United 93 prejel nominacijo za oskarja. Ve? nagrad in nominacij je prejel za film Bournov ultimat. Reiral je tudi filme Bournova premo?, Zelena cona in Krvava nedelja, za katero je na berlinskem filmskem festivalu prejel zlatega medveda.
 Uspeno kariero je za?el na britanski televiziji kot scenarist in reiser filmov s tematiko sociale in politike.

OBJAVLJEN JE PRVI NAPOVEDNIK FILMSKEGA SPEKTAKLA NEVERJETNI SPIDER-MAN 2!

DF-87424_r

PRIDRUI SE NAM


   

Naa spletna stran uporablja pikotke, ki sluijo boljemu delovanju spletne strani ter omogo?ajo deljenje vsebin na druabnih omrejih in merjenje obiska strani. V kolikor se s tem ne strinjate, stran morda ne bo delovala tako kot bi eleli. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglaate z uporabo pikotkov. Kaj so piškotki? preberite tukaj.

Za nadaljevanje uporabe spletne strani kliknite - Strinjam se -.

EU Cookie