Napaka
  • XML Parsing Error at 1:281. Error 9: Invalid character

?as po zemlji - After earth

natisni PDF

Share

aePo strmoglavljenju vesoljskega plovila najstnik Kitai Raige (Jaden Smith) in njegov legendarni o?e Cypher (Will Smith) obti?ita na Zemlji, tiso? let po kataklizmi?nih dogodkih, zaradi katerih je moralo ?lovetvo zbeati.

Cypher je hudo pokodovan in Kitai se mora sam podati na nevarno pot, da bi poslal signal za pomo?. ?aka ga neraziskan teren, razvite ivalske vrste, ki zdaj vladajo planetu, in neustavljivo nezemeljsko bitje, ki je ulo med strmoglavljenjem. O?e in sin se morata nau?iti sodelovati in si zaupati, ?e si sploh elita ustvariti prilonost za vrnitev domov.


O FILMU
Film ?as po Zemlji se dogaja tiso? let po tem, ko je ?lovetvo zapustilo edini dom, ki ga je kadarkoli poznalo. Zemlja je nad ?lovetvom preprosto naredila kri, pravi Jaden Smith. Cunamiji, strupen zrak, voda in hrana, ekstremno vreme kot bi Zemlja rekla: Morate dol z mene. In to je ?lovetvo naredilo.
Njegov novi dom je planet Nova Prime in na njem je ni veli?astneje druine, kot so Raigovi.  Cypher Raige je postal legendarni general Zdruenega rangerskega korpusa. Z dedi?ino, ki jo je ustvaril, se Kitai namerava kosati a vse ne gre po na?rtih. Kitai je pod velikim pritiskom, ko eli iti po o?etovih stopinjah, pravi Jaden Smith.  Poleg tega se krivi za sestrino smrt pred leti je umrla v napadu, za katerega je Kitai prepri?an, da bi ga lahko prepre?il. Misli pa tudi, da ga tudi o?e krivi za te dogodke. Zato je njun odnos skrhan in Kitai ga skua zgladiti; preve? se trudi, da bi si pridobil o?etovo spotovanje in odobravanje.
Ko se Cypher vrne domov s e enega dolgega vojakega pohoda, izve, da je zaradi velike elje po uspehu Kitai postal tako lahkomiseln, da mu je spodletel prvi poskus postati ranger. Kitaijeva mama predlaga, da ga Cypher odpelje na potovanje. Nekaj ?asa bi preivela skupaj in se druila. Vendar ladja strmoglavi na za ljudi najbolj neprijetnem kraju v vesolju to je Zemlja.
V filmu se je vse na Zemlji razvilo tako, da ubije ljudi. Medtem, ko je o?e ujet na vesoljski ladji, se mora Kitai spopasti z naravo in tevilnimi visoko razvitimi bitji da bosta imela vsaj nekaj monosti za vrnitev domov. Pri tem filmu je zanimivo, da je sicer zelo irokopotezen, vendar gre v bistvu za preprosto idejo, s katero se lahko poistoveti vsakdo v ob?instvu:  to je zgodba o o?etu in sinu, pravi Will Smith. Kako se o?e skua povezati s sinom, kako ga skua u?iti s potencialno smrtonosnimi posledicami. Lekcija, ki se je sin mora nau?iti, je premagovanje strahu. Vsak star ve, da mu otrok lae, ker se ne?esa boji, pravi Will Smith. In vsak star se s tem spopade druga?e. V ?asu po Zemlji se o?e trudi sina usmerjati na daljavo, a konec koncev, ko va otrok odide iz hie, ste ga nau?ili toliko, kolikor ste ga pa? mogli ostalo se mora nau?iti sam.
Na za?etku filma je Kitai malce osoren, a samo zaradi strahu, pravi Caleeb Pinkett. Zato se obnaa, kot da ga ni strah. Vendar po strmoglavljenju o nastopatvu ni ve? ne duha ne sluha, saj vidite le e prestraenega fantka. Domov se bo vrnil le, ?e se bo samozavestno soo?il s svojimi strahovi vendar ne na oaben na?in, ampak s skromnim spoznanjem, da je res dovolj dober.
O?e pa se mora nau?iti zaupati sinu. To je za Cypherja teko, vendar moramo vsi stari to storiti nai otroci samostojno uspejo ali pa jim spodleti, kot stari lahko to samo opazujemo, pravi Will Smith. To je tudi zgodba o odra?anju, tako za o?eta kot za sina.
Zamisel za projekt je nastala nekega ?isto obi?ajnega druinskega ve?era. Po Karate Kidu, ko so Jaden in njegovi stari razmiljali o najstnikovem naslednjem projektu, se je obema Smithoma zdelo pomembno, da spet delata skupaj. Z Jadenom sva nekega ve?era posedala, gledala televizijo in se pogovarjala, kako sva uivala, ko sva snemala V iskanju sre?e, in da bi morda to ponovila, pravi Will Smith.  Za?ela sva se pogovarjati o zgodbi, z novicami v ozadju, in Jaden je rekel: Morda sem tvoj sin in sem v teavah in ti si se vrnil iz vojne. Iz tega se je razvila zamisel o o?etu in sinu, ki se odpravita na potovanje na Aljasko in se morata prebijati skozi divjino. To je bil samo zabaven, zanimiv pogovor, dokler se nisva domislila, da bi dogajanje postavila tiso? let v prihodnost v najinih umih je tako eksplodiral koncept za ?as po Zemlji. 
Will Smith je napisal zgodbo, a to je bil ele za?etek filmski ustvarjalci so si zamislili zelo bogato vesolje s podro?ji, ki v filmu sploh niso vidna. Ustvarili so tiso?letno ozadje zgodbe, kar je pripeljalo do 300 strani dolge biblije o zgodovini ?lovetva od odlo?itve, da zapustijo Zemljo, do dogodkov v filmu. Napisali so jo Peter David, Michael Jan Friedman in Robert Greenberger.  Ta biblija je bila referen?ni vir za razli?ne pomone materiale v franizi ?asa po Zemlji. Osupnil sem, ker ni bila samo polna podrobnosti, ampak tudi zelo daljnovidna, pravi Pinkett.  Peter je orisal celotno zgodovino vesolja, kar je e tako ali tako impresivno, potem pa so se v naem svetu za?ele dogajati stvari, ki so zrcalile njegovo vesolje. Kot tisti ruski meteor pred nekaj meseci Peter je opisal presenetljivo podoben dogodek. Mislim, da to kae na vsestranskost  Petrovega pristopa, ki daje ?asu po Zemlji trdne temelje ?eprav vstopamo v kraljestvo znanstvene fantastike.

ZEMLJA
V 21. stoletju je Zemlja postala vse bolj neprimerna za ivljenje. Zaradi pogostih seizmi?nih aktivnosti je prihajalo do pogostih potresov alarmantnih stopenj; tektonske plo?e so se premaknile in povzro?ile izbruh velikanskih vulkanov in hude trke med celinami. Vse manj je bilo ?iste vode in spremenila se je sestava atmosfere, kar je privedlo do smrtonosnih nihanj temperature, zrak je postal preve? strupen za dihanje. Do leta 2025 je postal jasno, da bo moralo ?lovetvo zapustiti Zemljo, ?e sploh ho?e preiveti. Svetovne vlade so se zbrale in se dogovorile za gradnjo desetih vesoljskih ladij, bark, na katerih bi ljudje lahko preiveli med iskanjem novega planeta v novi galaksiji, na katerem bi lahko ivali. Uni?enje Zemlje je prilo hitreje, kot so si predstavljali, in do vzleta je bilo dokon?anih samo est bark. Na vsaki je bilo prostora samo za 125.000 ljudi 0.0000625 odstotka ?loveke populacije a dovolj za za?etek nove drube. Ob odhodu z Zemlje so koledarje spremenili z AD (anno domini) v AE, After Earth, po Zemlji.
Preden so za vedno odli, so poslali sporo?ilo za vse morebitne prihodnje obiskovalce, ki bi na planetu pri?akovali ustrezne vire v njem so jim sporo?ili, da se pribliujejo najbolj nevarnemu kraju v vesolju: Zemlji.

NOVA PRIME

Po stotih letih potovanja po vesolju s hitrostjo, ve?jo od svetlobe, ?lovetvo pride do Nova Prime in iz ni? postavi novo civilizacijo.
Leta 222 AE so ljudje na Nova Prime oblikovali tripartitno vlado, sestavljeno iz treh vej: Zdrueni korpus rangerjev, Primus in Savant. Brez ravnovesja med njihovimi predstavniki bi se druba sesula.
Primus je filozofski vodja, ki v propadu Zemlje vidi dokaz o kodljivosti tehnologije in zavra?a znanost. Svetuje na podlagi globokih, duhovnih vezi, ki povezujejo vse na Nova Prime. Savant po drugi strani vodi z zagovarjanjem znanstvenih odkritij. Prepri?an je, da so tehnologija in ?loveki doseki klju?ni za preivetje ?lovetva.
Zdrueni korpus rangerjev je bil oblikovan z eno samo nalogo: ohraniti ?lovetvo. V zadnjih dnevih evakuacije ?lovetva z Zemlje so vlade vsakega naroda izbrale tiso? svojih najboljih in najbistrejih taktikov, pilotov, vojakov in podobno - s katerimi so oblikovali prvo odzivno ekipo, ki bi bila sposobna ohranjati red med nara?ajo?im tevilom naravnih nesre? in mednarodnih katastrof.  Zdrueni narodi so ustanovili skupino, ki so jo poimenovali Zdrueni korpus rangerjev ali na kratko Rangerji. Ti so hitro postali nov standard za vojako slubo in reili neteto ivljenj.

GRONJE

Na miren obstoj je bil kratkega roka. Zdaj so naa ivljenja ogroena prav vsak dan.
Samo 143 let po pristanku na Nova Prime (243 AE) je ?lovetvo oslabelo zaradi napada Skrelov, tuje vrste, za katero je bila Nova Prime dolgo ?asa sveta zemlja. Zanje je ?lovetvo golazen, ki je okuila njihovo sveto zemljo. Vzdrali smo ta prvi napad, zmagali smo a to je bil samo za?etek.
Skreli so v zgodnejih napadih podcenjevali ?lovetvo. A skozi stoletja je sovranikovo oroje postajalo vse bolj napredno. V vojni leta 576 AE so kon?no izdelali najbolj popolno oroje: Ursa. Bitje, ki je prava no?na mora vzrejeno za bojevanje z genetskim ineniringom z enim samim namenom: da bi lovilo in ubilo ljudi. Ursa prei na feromone, ki jih ljudje izlo?ajo, ko jih je strah. Za?utijo ?loveki strah. Mnogi mislijo, da je Ursa nepremagljiv in ?akajo na propad ?lovetva a pojavila se je reitev in ta je prinesla upanje.
Ko se je e zdelo, da Urse ne more ni? zaustaviti, Cypher Raige povsem nepri?akovano odkrije njihovo slabost: brez strahu so ljudje Ursi nevidni. V demonstraciji samokontrole in discipline brez primere se Raige znebi strahu in premaga Urso. Mo? obvladovanja postane znano kot Duhovstvo in Raiga ponese v nove viave slave. Obstaja samo sedem Duhov. Vsi so anomalije.

*  *  *
Potem ko je napisal zgodbo, je Will Smith ki je tudi producent filma pisateljsko ezlo predal Garyju Whitti in M. Nightu Shyamalanu, ki je tudi reiral film. Smith je Shyamalana poklical za njegov rojstni dan in Shyamalan je Smithu rekel, kako krasen je bil Jaden Smith v Karate Kidu.  Will Smith je odvrnil, No, imava zamisel za film in tako se je za?elo.

Fascinira me vpraanje, zakaj se ljudje bojijo neznanega, pravi Shyamalan.  Ko smo bili e jamski ljudje, je bilo to zelo pomembno strah nas je obvaroval.  Strah nas je ohranjal pri ivljenju. Zdaj pa se bojimo nove slube ali novega razmerja, ker ne vemo, kaj se bo zgodilo in ni nujno, da je to dobro. Zabavno se je bilo s tem poigrati pri tem filmu. V njem mora o?e nau?iti sina, kako premagati strah. To je krasna lekcija, kajti ?e se lahko nau?ite nadzirati strah pred neznanim, za vas ni ovir.
?as po Zemlji so posneli na ve? lokacijah: narodni park Humboldt Redwoods v severni Kaliforniji, Kostarika (v bliini vulkana  Arenal in ob reki Sarapiqui), pu?ava v bliini Moaba v Utahu, kjer so posneli prizore na Nova Prime. Snemali pa so tudi na ledenikih na Islandiji in na Eigerju v vici.

 O IGRALCIH

JADEN SMITH (Kitai Raige) je nastopil v filmih V iskanju sre?e, Dan, ko je obstala Zemlja in Karate Kid. Pojavil se je tudi v seriji Paglavca na krovu, na televiziji pa je debitiral v seriji All of Us, ki so jo producirali Smithovi, ko je bil star pet let.

WILL SMITH (Cypher Raige / zgodba / producent), dvakratni nominiranec za oskarja, ima izjemno kariero na filmu, televiziji in v glasbi. Za oskarja je bil nominiran za nastope v filmih Ali in V iskanju sre?e. Na njegovem izjemnem seznamu uspenic so Jaz, legenda, Hancock, Jaz, robot, Dan neodvisnosti, Moje v ?rnem 1, 2 in 3. Bil je tudi producent filmov Hitch, V iskanju sre?e, Skrivno ivljenje ?ebel, Sedem du, Lakeview Terrace, The Human Contract, ki je bil reijski prvenec Jade Pinkett Smith. Bil je tudi producent uspenice Karate Kid. Posnel je e filma Divji, divji zahod in V kraljestvu morskega psa. Grammyja je dobil za najboljo rap izvedbo za skladbe Parents Just Dont Understand, Summertime, Men In Black in Getting Jiggy Wit It. Je tudi velik ?lovekoljub, posebej vneto se posve?a podro?ju izobraevanja otrok.

O REISERJU

M. NIGHT SHYAMALAN je reiral filme esti ?ut, Nezlomljivi, Znamenja, Vas ob gozdu, Praying with Anger, Podvodna deklica, Dogodek, Zadnji gospodar vetra. Napisal je scenarij za Mika Stuarta Littla in produciral filma Hudi? in Reincarnate.

OBJAVLJEN JE PRVI NAPOVEDNIK FILMSKEGA SPEKTAKLA NEVERJETNI SPIDER-MAN 2!

DF-87424_r

PRIDRUI SE NAM


   

Naa spletna stran uporablja pikotke, ki sluijo boljemu delovanju spletne strani ter omogo?ajo deljenje vsebin na druabnih omrejih in merjenje obiska strani. V kolikor se s tem ne strinjate, stran morda ne bo delovala tako kot bi eleli. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglaate z uporabo pikotkov. Kaj so piškotki? preberite tukaj.

Za nadaljevanje uporabe spletne strani kliknite - Strinjam se -.

EU Cookie